C# İle Fonksiyonel Programlama — Map

Giriş

Map

Biraz Teori

C# Map Kullanımı

Celcius ↔ Fahrenheit Dönüşüm Fonksiyonu

C# Delegelerini Kullanarak Kendi Map Fonksiyonumuzu Yazalım

Alternatif #1

Alternatif #2

Genel amaçlı bir map fonksiyonu geliştirelim

Sonuç

Bağlantılar

software programmer